Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego – obowiązek każdego przedsiębiorcy
Marzeniem wielu osób jest prowadzenie własnej firmy. Bycie samemu sobie sterem, żeglarzem i okrętem wydaje się bardzo kuszące. Teoretycznie nikt nam nie będzie mówił co mamy robić. Prawda jest jednak taka, że działalność przedsiębiorców, i tych małych i tych dużych, obwarowana jest całą masą wymogów prawnych, które ci muszą spełniać.

Już rejestrując działalność natrafiamy na taki nietypowy wymóg. Firma musi posiadać rachunek bankowy, co więcej o numerze rachunku bankowego trzeba poinformować urząd skarbowy. Otwierając firmę, której forma prawna wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS) na zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego ma się całkiem sporo czasu, bo aż 21 dni. Dokonuje się tego jako zgłoszenie informacji uzupełniającej na formularzu NIP-8.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób fizycznych, które chcą założyć działalność gospodarczą. W ich przypadku zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego musi być dokonane już w momencie rejestracji firmy w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Dokonuje się tego na formularzu CEIDG-1, tym samym, który pozwala uzyskać numer REGON.