Czy możemy dziś funkcjonować bez reklamy?

Reklama jest nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, to wszechobecne zjawisko, której towarzyszą zarówno słowa zachwytu, jak i zjadliwe krytyki. Jej zadaniem jest przede wszystkim bezpośrednie poinformowanie konsumenta o produkcie i wywieranie wpływu na jego postępowanie. Dzisiaj reklama nabiera coraz większego znaczenia nie tylko w tradycyjnych środkach przekazu, ale i w najszybciej rozwijającym się medium jakim jest Internet. A co powiedzieć o tradycyjnych formach promocji? Gdybyśmy wzięli pod uwagę chociażby różnego rodzaju reklamy zewnętrzne. Prezentują one odbiorcom pewną dawkę informacji, starając się przy tym zwrócić ich uwagę kolorem, szatą graficzną, czy nietypowymi technikami druku, dźwięku i obrazu, często grając również na ich emocjach. Jedną z form takiego nośnika informacji jest reklama wielkoformatowa. Najczęściej spotykana jest na ścianach dużych budynków (czasem podczas remontu), choć spotyka się również realizacje wolnostojące. W przypadku umieszczenia jej na ścianie, zwykle jako nośnik wykorzystuje się przepuszczającą światło siatkę winylową (w nocy podświetlaną backlightem), ale stosowany jest także pełny winyl (podświetlany nocą frontlightem). Aby reklama została uznana za wielkoformatową, musi posiadać powierzchnię co najmniej 100 metrów kwadratowych. Bardzo często reklama wielkoformatowa wywołuje u młodego pokolenia poczucie braku, pragnienie posiadania czegoś lub chęć pogoni za czymś. Uświadamia nam zatem, że dzięki zakupowi danej rzeczy staniemy się lepsi, piękniejsi i szczęśliwsi. Można zatem powiedzieć, że człowiek jest zawsze zniewolony przez reklamę i poddawany tym samym rozmaitym manipulacjom, które potrafią zmusić go do podjęcia określonego działania.