Donos do urzędu skarbowego – co to jest?
Donos do urzędu skarbowego to jedna z form zewnętrznej informacji, za pomocą którego można przekazać do Urzędu Skarbowego posiadane dane. Składany zazwyczaj w formie pisemnej może być podstawą do wszczęcia postępowania wobec wskazanej tam osoby. Co jednak ciekawe, chociaż donosy do urzędu skarbowego stały się dosyć powszechne, to jednak taka forma informacji nie jest regulowana w przepisach prawa. O donosach nie znajdziemy bowiem nic, ani w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ani w Ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. A co zawierać może taki donos? Otóż najczęściej znaleźć można w nim informacje o naruszeniu prawa podatkowego przez daną osobę. Dlatego też naturalne, że im bardziej wyczerpujące dane się w nim znajdą, tym mocniejsza jego waga dla urzędu. Co jednak ważne konsekwencją otrzymania przez organ podatkowy takiego donosu jest przeprowadzenie czynności sprawdzających. Mają one na celu przede wszystkim zweryfikować, czy zawarte w donosie informacje faktycznie mają pokrycie w rzeczywistości. W tej sferze dochodzi zresztą do pewnego paradoksu. Z jednej bowiem strony ustawodawca nie traktuje go jako decydującego kryterium do wszczęcia postępowania, natomiast z drugiej często bywa on bardzo pomocny dla urzędu podatkowego.